Electricity in Гренландия

Электричество Гренландия

ระบบไฟฟ้าในกรีนแลนด์โดยทั่วไปใช้ปลั๊กไฟฟ้า แบบสองขากลมเรียว กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์

ใช้ปลั๊กขากลม 2 ขาแบบเดียวกับที่ใช้ในยุโรปหรือควรเตรียมตัวแปลงไฟฟ้าไปด้วย

Покажите карту
Покажите карту
ертер Валют   to

  1 =