Public Holidays in Япония

Public & Holidays Япония

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

11 มกราคม วันบรรลุนิติภาวะ (วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)

11 กุมภาพันธ์ วันที่ระลึกก่อตั้งประเทศ

23 กุมภาพันธ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระจักรพรรดิ

20 มีนาคม วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ

29 เมษายน วันโชวะ(Golden Week)

3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ(Golden Week)

4 พฤษภาคม วันธรรมชาติ(Golden Week) 5 พฤษภาคม วันเด็ก(Golden Week)

22 กรกฏาคม วันทะเล (วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม)

23 กรกฏาคม วันกีฬา (วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม)

8 สิงหาคม วันภูเขา 20 กันยายน วันผู้สูงอายุ

23 กันยายน วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง(Silver week)

3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรม

23 พฤศจิกายน วันขอบคุณแรงงาน

Покажите карту
Покажите карту
ертер Валют   to

  1 =