Ukraine 5 Days 3 Nights Until 7 Dec 2018

Ukraine 5 Days 3 Nights Until 7 Dec 2018

Приключение История и Культура Роман Шоппинг Обеденный Религия и Дух Full Day Direct Flight Museum
Описание пакета

Ukraine 5 Days 3 Nights Until 7 Dec 2018 


CODE : TATUA4457
 Киев, Украина
АвиалинияМеждународные Авиалинии Украины
Период перемещения :
16 Ноябрь 2023 в 20 Ноябрь 2023 Period Other time
Цена от
USD 1,134
Why book Tour with TraveliGo.com
 • Final price! No hidden fees.
 • Гарантия лучшей цены
Дата Subject Breakfast Lunch Dinner Отели
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เมืองเคียฟ RADISSON BLUE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
อนุสาวรีย์โกลเดนเกท - โอเปร่าเฮ้าท์ - โบสถ์เซนต์วลาดิเมียร์ - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ - ถนนคนเดิน - พิพิธภัณฑ์เชอร์โนบิล - ห้างกัลลิเวอร์ RADISSON BLUE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ - ถนนเครเชียติก RADISSON BLUE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
ห้าง GLOBUS - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิตชนพื้นเมือง - บอรีสปีล
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
Программа Тура
 • สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เมืองเคียฟ
  08:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
   
  11:25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรีสปีล BORISPOL เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยเที่ยวบินที่ PS272 
   
  18:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน บอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
   
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  ที่พัก RADISSON BLUE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า            
   
 • อนุสาวรีย์โกลเดนเกท - โอเปร่าเฮ้าท์ - โบสถ์เซนต์วลาดิเมียร์ - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ - ถนนคนเดิน - พิพิธภัณฑ์เชอร์โนบิล - ห้างกัลลิเวอร์
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านชมบรรยากาศ กรุงเคียฟ KIEV เมืองหลวงของ ประเทศยูเครน UKRAINE ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป ด้วยความลงตัวของผังเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำดนีปเปอร์ DNIPRO ทำให้ทัศนียาภาพสวยงาม 360 องศา นำท่านเดินชมย่านใจกลางเมืองผ่านชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง จุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ และเป็นบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการที่สำคัญในวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีปิดการจราจรในบริเวณนี้เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดิน และที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่างในวันหยุดกันอย่างอบอุ่น จากนั้นชม จัตุรัส MYKHAILIVSKA จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิคเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ ผ่านอาคารรัฐสภายูเครน อนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพของรัสเซีย และยูเครนสร้างด้วยหินแกรนิตโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม อนุสาวรีย์โกลเดนเกท GOLDEN GATE MONUMENT ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในปัจจุบัน โอเปร่าเฮ้าส์ โรงละครเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมากในยูเครนตกแต่งในสไตล์บาร็อก อิตาเลียนสไตล์ ห้องโถงแบบเกือกม้าที่แม้เสียงกระซิบจากเวทีก็สามารถได้ยินไปทั่วทั้งบริเวณ ปัจจุบันมีตารางการแสดงดนตรีโอเปร่า บัลเล่ต์ ทุกวัน โบสถ์ที่สร้างขึ้นในปี 1832 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่กษัตริย์วลาดิเมียร์ ผู้ก่อตั้งกรุงเคียฟและภาษายูเครน ใช้เวลาในการก่อสร้างอาคารภายนอกนานถึง 20 ปี และตกแต่งภายในอีก10 ปี ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีแบ๊บติสของเจ้าชายชั้นสูงในอดีต พาชม อนุสาวรีย์กษัตริย์วลาดิเมียร์ และบรรยากาศอันร่มรื่นของสวนหย่อมบริเวณรอบๆ โบสถ์เซนต์ไมเคิล หรือ โดมทองคำ เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์อยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ สร้างในยุคกลางสมัยกษัตริย์ SVIATOPOLK II LZIASLAVICH ที่ปกครองดินแดน KIEVAN RUS นำท่านเข้าชมภายใน โบสถ์เซนต์โซเฟีย โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037 โดยกษัตริย์ยาโรสลาฟ ภายในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีต่างๆ กว่าล้านชิ้น โดยเฉพาะรูปพระแม่มารีที่ทำจากกระเบื้องโมเสคสีทองเหลืองอร่าม เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ในอดีต โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ ST ANDREW'S CHURCH ที่เก่าแก่สวยงามก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่13 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ราสเตร ลี่ ตัวโบสถ์ทำเป็นรูปโดมศิลปะแบบบารอกรายล้อมด้วยหอคอยสูงสี่ด้าน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ฐานระเบียงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม โดยรอบภายในตกแต่งไว้อย่างวิจิตรบรรจงด้วย ภาพวาด รูปปั้น รูปแกะสลักเคลือบทองประติมากรรมต่างๆ
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  อิสระช้อปปิ้งบนย่าน ถนนคนเดิน ANDRYIVSKY UZVIZ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ใจกลางเมืองในยุคกลาง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกจากยูเครน จำพวกไม้แกะสลัก, ผ้าคลุมไหล่ปักด้วยมือ, ผ้าพันคอ, ตุ๊กตาแม่ลูกดก ไข่ฟาแยร์เช และอื่นๆ เข้าชม พิพิธภัณฑ์เชอร์โนบิล UKRAINIAN NATIONAL CHORNOBYL MUSEUM เป็นสถานที่ที่สร้างอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้าปรมาณูนิวเคลียร์ระเบิดในวันที่ 26 เมษายน 1986ที่เมืองพรีเพียต ซึ่งตอนนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลและต้องอพยพ ผู้คนออกจากพื้นออกจากพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 350,000 คนภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมข้อมูลความรู้จากประวัติศาสตร์ทั้งสาเหตุการระเบิดแนวทางการแก้ไขของสหภาพโซเวียต และการช่วยเหลือจากนานาประเทศกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้น อิสระช้อปปิ้งใน ห้างกัลลิเวอร์ GULLIVER SHOPPING MALL ในตอนแรกอาคารนี้ถูกเรียกว่า CONTINENTAL ต่อมาในปี ค.ศ.2011 ได้มีการตัดสินใจให้ชื่อ GULLIVER มัลติฟังก์ชั่นคอมเพล็กซ์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟ ใต้ดิน PALATS SPORTU เป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในเคียฟ ในตึกทาวเวอร์มีอาคารสำนักงานต่าง และส่วนของห้างสรรพสินค้าทั้งหมด 7 ชั้น
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  ที่พัก RADISSON BLUE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า            
    
 • มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ - ถนนเครเชียติก
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านชม มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า MONASTERY OF THE CAVES PECHERSKALAVRA 1 ใน 7 สถานที่ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน อารามแห่งหมู่ถ้ำตั้งอยู่บนเชิงเขาที่มีถ้ำรอบๆ ภูเขา เนื้อที่กว้างขวางถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั่งแม่น้ำดนีปเปอร์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ตะวันออกในยุโรปตะวันออก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 651 โดยนักบวชแอนโทนี่นักบวชผู้ต้องการความสงบเลือกถ้ำที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ BERESTOV เป็นอารามระดับสูงสำหรับนักบวชของนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ทำให้ในยุคนั้นมีนักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติและสร้างอารามตามหมู่ถ้ามากกว่า 200 แห่งในภูเขาลูกนี้จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีนักบวชมากที่สุดในยุโรปตะวันออก จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 11 ในช่วงรัชสมัยของเจ้าชายสเวียโตสตรอฟท์ ผู้ก่อตั้งมอสโก มีความศรัทธาในคริสตจักรจึงรวบรวมทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการสร้างมหาวิหารอารามหลวง 6 แห่งนี้ ประกอบด้วย วิหาร DORMITION สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 โบสถ์ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากกองทัพนาซีเยอรมนีเข้ายึดเมืองเคียฟ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเคียฟถูกทำลายทั้งหมด และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928 อารามต่างๆ ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นอุทยานพิพิธภัณฑ์ บริหารงานโดยเจ้าหน้าที่ของสหภาพโซเวียตแต่ไม่มีการฟื้นฟูศาสนจักรใดๆ จนในปี พ.ศ. 2538 หลังจากที่ยูเครนได้รับเอกราช มหาวิหารได้รับการบูรณะเสร็จสิ้นภายในสองปี โบสถ์คริสตจักรนิกายออลเซนต์ REFECTORY CHURCH OF ALL SAINTS ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2439-2461 เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมบาโรกแบบยูเครน ลักษณะของ FACADES เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 โบสถ์ CHURCH OF THE SAVIOR AT BERESTOVE โบสถ์คริสตจักรแห่งทรีนีตี้โบสถ์แห่งการประสูติของพระแม่มารีโบสถ์แห่งความคิดของนักบุญแอนน์ หรือเรียกอีกอย่างว่าโบสถ์แห่งชีวิตได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกอังเดร MELENSKYI ในสไตล์คลาสสิกโบราณ หอระฆัง GREAT LAVRA BELL TOWER เป็นที่มีจุดเด่นที่สุดด้วยความสูง 96.5 เมตร ที่สูงที่สุดในช่วงเวลาก่อสร้างในช่วงปีพ. ศ. 2274-2457 และออกแบบโดยสถาปนิก Johann Gottfried Schädel ในสไตล์คลาสสิกโบราณให้คู่กับวิหาร DORMITION ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า PECHERSKA LAVRA ภายใต้ชั้นใต้ดินของมหาวิหารเป็นถ้ำที่มีทางเดินใต้ดินที่แคบๆ ความยาวหลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าการเดินทางจากเมืองมอสโกไปเมือง NOVGOROD เคยเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ของอารามนี้ในอดีต ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บรรดานักบวชกว่า 2,000 คน ใช้เป็นที่หลบภัย จากกองทัพนาซีเยอรมนี เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีนักบวชเสียชีวิตจำนวนมาก บริเวณชั้นใต้ดินจึงมีร่างของนักบวช 200 รูปได้รับการรักษาไว้เป็นมัมมี่ในถ้ำนี้ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ MUSEUM OF THE  HISTORICAL TRESURES หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเคียฟ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมากมายในอดีต และจัดแสดงคอลเลคชันเครื่องประดับอัญมณีที่หายาก และสมบัติล้ำค่าของยูเครน เช่น เครื่องเพชรพลอยโบราณ และภาพวาดสมบัติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดได้แก่คอลเลคชันเครื่องประดับทองคำที่งดงามของชาวไซเธียน ส่วนต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์จะประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านของยูเครนพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ และโรงละครห้องสมุดประวัติศาสตร์ของรัฐ
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ปลดประจำการจากสมัยสงครามโลกครั้งที่นาซี เยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆ เพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ ชม แบล็กทิวลิป เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงร่างทหารที่เสียชีวิตพันชีวิตจากสงครามกลับมายัง กรุงเคียฟ ชม อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ MOTHER OF UKRAINE ที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำดนีปเปอร์ DNIPRO  อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าที่ทันสมัย ถนนเครเชียติก KHRESHCHATYK STREET ช้อปสินค้า HI-END อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA, BALLY, HELEN MARLEN, BVLOGARI, SHE & HE, BURBERY, SALVATORE FERRAGAMO หรือนั่งจิบกาแฟ และเบอเกอรี่ที่ขึ้นชื่อของยูเครนใน ร้าน WOLDONSKY BAKERY CAFÉ PATISSERIE
   
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
   
  ที่พัก RADISSON BLUE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • ห้าง GLOBUS - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิตชนพื้นเมือง - บอรีสปีล
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระช้อปปิ้งใน ห้าง GLOBUS SHOPPING MALL ศูนย์การค้าที่มีชื่ออีกแห่งของยูเครน มีสินค้า STREE BRAND อาทิ TRESPASS, ESPIRIT, MOTOR JEANS, POLO, GARAGE, CACHAREL, COLLIN’S, TOMMY, HILFIGER, MOREOVER, ECCO, FELLINI, STEP, CARLO PAXOLINI นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิตชนพื้นเมือง FOLK WOODEN ARCHITECTURE OPEN AIR MUSEUM พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1993 มีพื้นที่มากกว่า 160 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ PTICH ในศตวรรษที่ 19 ที่ดินแห่งนี้ถูกครอบครองโดยราชวงศ์เก่าแก่ของเบลารุส THE ELSKYS มานานกว่า 130 ปี และพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมยูเครนเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งรวบรวมมรดกทางชาติพันธุ์แห่งชาติที่จัดเป็นที่เก็บรวบรวมงานฝีมือด้านต่างๆ ของหลายชนชาติทั้งงานปั้น งานเหล็ก งานไม้ โบสถ์ไม้ กังหันลมเก่า โรงสี ตลอดถึงแสดงถึงประเพณีโบราณวัฒนธรรมชนบท วิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของภูมิภาคต่างๆ ของประเทศยูเครน ย้อนอดีตไปเมื่อ 100 ปีก่อนหน้านี้
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง ท่าอากาศยานฯ บอรีสปีล BORISPOL เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน
   
  01:00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ PS273
 • สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

  09:35  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Правила и Условия

ชำระเงินเต็มจำนวน 

Пакет Включает
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
Пакет Исключить
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 40 EURO /ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
• ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 2,500 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
Отмена
การยกเลิก
• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
• แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท 
• แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 
• แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
• แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
Отметьте
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 
• กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
• กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
• หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
• ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
• ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
• PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
• ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
• การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง